SERVICE AV ROSENDAL MASKIN AS

Vi tilbyr service og reparasjoner på de fleste gravemaskiner og masseforflyttningsmaskiner.

 • Service og periodisk vedlikehold
 • Reparasjoner og ombygging
 • Montasje og tilpasning av ekstrautstyr
 • Sertifisering
 • Verdivurdering for salg eller forsikringsaker.
 • Våre teknikere har lang erfaring, og vi gjør vårt ytterste for å ivareta deg og din maskin!

Hvorfor service og vedlikehold?

 • Lengre levetid på maskiner og utstyr
 • Minske risiko for uforutsette stopp
 • Vesentlig bedre innbytte-/salgspris på maskinen
 • Mindre belastning på miljøet ved at levetiden økes= Penger spart

Langt unna oss?

Ved planlagte mindre serviceoppdrag streber vi etter å samkjøre flere serviceoppdrag, noe som reduserer reisekostnader for deg som kunde. Si gjerne ifra i god tid før du ønsker service (2-4 uker).

Fyll inn Navn og service informasjon  X