Først med Develon Electric fra Rosendal Maskin AS

Rosendal Maskin AS lanserte i januar en serie elektriske gravemaskiner på det norske markedet. Det er stort fokus på nullutslippsmaskiner, og vårt konsept har vist mye interesse i markedet.

Vi er alene i markedet med å tilby løsning med utskiftbare batterier, der batterier kan løftes ut av maskinen, og lades separat på ekstern ladestasjon. Med en slik løsning kan man kjøre med 1 batteri i maskinen, og lade et annet batteri eksternt. Hvert batteri har en egen klimakontroll, som holder en jevn temperatur i batteriet, for å optimalisere lading og forbruk.

Vi tilbyr 3 modeller elektriske maskiner; DX19 minigraver på 2 tonn, hjulgraveren DX165W-5 på 17 tonn, og DX300LC-7, 30 tonns beltegraver.

Rosendal Maskin AS venter de første maskinene i august, og ser fram til å få de i drift på det norske markedet utover høsten.

Pål Nordhagen AS var den første kunden som skrev intensjonsavtale om kjøp av elektrisk Develon. Pål Nordhagen har mange oppdrag med hjulmaskin, hovedsakelig i Oslo med vann og avløpsprosjekter. Da jeg ble klar over konseptet med elektrisk gravemaskin, og spesielt hjulmaskin, var jeg raskt på plass hos Rosendal Maskin, sier Pål Norhagen. Pål ser viktigheten av å være tidlig ute i markedet, for å kunne være en attraktiv leverandør av gravetjenester i Oslo. En fleksibel elektrisk hjulmaskin er den optimale maskinen for oss.

Med det fokuset Oslo kommune har på nullutslipp, hvor anbud blir vektet høyt på miljø, og krever nullutslippsmaskiner, mener Pål Nordhagen man må henge med, og være tidlig ute. Han opplever likevel at teori og praksis ikke henger helt sammen, og at det har vært for lett å få anbud i Oslo Kommune kun med fossile maskiner, og at lav pris «vinner over miljøet». Han ser nå en bedring på dette, men håper at oppdragsgiverne vil verdsette nullutslippsmaskinene, ved at anbudsprisene står i forhold til investeringen.

Becker Entreprenør AS har siden 2017 hatt en strategi om å satse på å være en bærekraftig leverandør av Bygg- og anleggstjenester. Line Becker er daglig leder i Becker Entreprenør, og ønsker å ta sin del av miljøansvaret, og ønsker å være innovative. Vi prøver nye metoder, tester ny miljøvennlig teknologi, og investerer for å nå målet om en utslippsfri bygg- og anleggsbransje, sier Line Becker. Reduksjon av utslipp i maskinparken er en sentral del i vår strategi. Becker Entreprenør har i dag flere elektriske maskiner i drift, og mener dette er framtiden. Norge har klare mål om nullutslipp, og da må man ta de signalene, og være med på utviklingen.

Hans Erik Becker ble raskt interessert i konseptet fra Develon, med stor batterikapasitet og løsningen med utskiftbare batterier. Hans Erik, og Rosendal Maskin sin selger Henning Sagholen kom raskt i kontakt. De ble enige om en intensjonsavtale på den første Develon DX300LC-7 elektrisk graver, i tillegg til en elektrisk hjulmaskin. Jeg har tro på konseptet, og tror disse maskinene vil passe godt inn i vår elektriske maskinpark.

Becker har utstyrt maskinene med ekstra batterier, for å være fleksibel, og vil i prinsippet kunne bruke maskinene kontinuerlig. Vi må lage et logistikkopplegg slik at vi effektivt kan skifte batterier, slik at vi alltid har et ladet batteri tilgjengelig, sier Hans Erik.

Kontakt oss gjerne for mer infromasjon om DEVELON elektriske maskiner    X