Rosendal maskin as har idag et landsdekkende serviceapparat med verksteder og servicebiler.