Rosendal maskin as har i dag et landsdekkende serviceapparat med verksteder og servicebiler.